مشاهده خبر
جشن سبز مدرسه حاج جواد صدوقي
دوشنبه سيزدهم ارديبهشت جشن سبز در دبستان حاج جواد صدوقي با هدف آموزش حفاظت از محيط زيست و در جهت ارتقا فرهنگ مسئوليت پذيري نسبت به محيط ،توسط كميته محيط زيست خيريه روزبه برگزاري جشن سبز مدارس برگزار شد. در اين برنامه كودكان با استفاده از برنامه هاي شاد و سرگرم كننده ، آموختند كه چگونه حاميان بهتري براي محيط زيست باشند . چگونگي حفاظت از جنگل ها، توليد كاغذ از درختان جنگلي، بازيافت كاغذ، نحوه جداسازي زباله هاي تر و خشك و فوايد استفاده كمتر از كاغذ از جمله مفاهيمي بود كه در اين جشن به كودكان آموزش داده شد .
تاریخ انتشار: 1395/02/13