مشاهده خبر
دیدار دانشجودان طراحی و دوخت لباس با "روزبه"

دیدار دانشجویان طراحی و دوخت لباس با «روزبه»

شنبه 16 آبانماه، دانشجویان رشته طراحی، دوخت و تکنولوژی لباس مرکزآموزش عالی شهید مطهری (واحد مرکزی دانشگاه علمی - کاربردی فنی و حرفه ای) از واحد خیاطی و مددکاری موسسه خیریه «روزبه» بازدید کرده و در نشستی با مسئولین موسسه شرکت کردند. دانشجویان در این بازدید با فرآیند آموزش و کمک رسانی در موسسه آشنا شدند و در جلسه ای که با خانم دکتر جمالی مدیرعامل و تعداد دیگری از همیاران این مجموعه داشتند، اطلاعات لازم را درمورد فرآیند کارآفرینی اجتماعی و شیوهء آموزش در موسسه خیریه «روزبه » بدست آوردند. خانم خانمحمدی استاد و سرپرست دانشجویان، بازدید از مجموعه روزبه و ملاقات با همیاران را برای دانشجویان بسیار مفید خواند و اظهار داشت که بی شک استفاده از تجربیات مسئولین و دست اندر کاران این موسسه می تواند به دانشجویان برای یادگیری چگونگی راه اندازی کسب و کار و خودکفایی و کارآفرینی کمک کند.

تاریخ انتشار: 1394/09/18 - 18:43