مشاهده خبر
بازدید وزیر کار , تعاون و رفاه اجتماعی از "روزیه"

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در روزبه

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدیدی طولانی از موسسه خیریه «روزبه» ضمن آشنائی با فعالیتهای این موسسه، در نشستی با چند تن از اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء، مسائل مطرح شده از سوی آنان را شنید و همراه استاندار و برخی از مسئولین استان زنجان، به بررسی آنها پرداخت. در این بازدید که روز پنجشنبه 30 مهرماه 94 انجام گرفت، مهندس جمشید انصاری استاندار زنجان، همراه با مدیران کل بهزیستی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دکتر ربیعی را همراهی می کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای بازدید از حوزه کاری وزارت متبوع خود در زنجان، نشست بامسئولین و مدیران استانی و نمایندگان کارفرمایان، کارگران، سازمانهای خیریه تحت نظارت بهزیستی وحضور در مراسم عزاداری «حسینیهء اعظم زنجان» به شهر ما سفر کرده بود، برای آشنائی بیشتر با فعالیتهای منحصر به فرد این موسسه در حمایت از زنان بدسرپرست و بی سرپرست استان، و از آنجا که موسسه خیریه روزبه نیز مانند دیگر موسسات خیریهء کشور زیر نظر سازمان بهزیستی فعالیت می کند، اظهار تمایل کرده بود که ازنزدیک در جریان فعالیتهای این موسسه، مشکلات و خواسته های مدیران و همیاران آن قرار بگیرد.
دکتر ربیعی و استاندار زنجان، پس از بازدید از قسمتهای مختلف موسسه که با توضیحات دکتر فرح جمالی مدیر عامل و آقای ابوالحسن چتری از اعضای هیئت مدیره همراه بود، در نشستی با مدیران و مسئولین «روزبه» به بررسی مسائل و مشکلات این موسسه و برنامه های آینده آن از جمله احداث ساختمان جدید موسسه پرداخته و راهکارهای عملی را برای برطرف ساختن موانع پیشِ رو مورد توجه قرار دادند. وزیر دراین نشست با اعلام اینکه سبک و شیوهءحمایتی روزبه (توانمند سازی ) را بعنوان سبک و شیوه حمایتی مورد تایید در دنیای امروز ارزیابی می کند، قول همراهی وهمكاري بیشتر با موسسه را داد و گفت که انشاء... مشکلات برطرف شده و ازجمله راهکاری برای پوشش بیمه ای زنان سرپرست خانوار اندیشیده خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1394/09/18 - 18:41