مشاهده خبر
بازدید بنیانگذار "محک" از "روزبه"

بازدید بنیانگذار «محک» از «روزبه»

خانم سعیده قدس بنیانگذار موسسه خیریه کودکان مبتلا به سرطان «محک» و تعدادی دیگر از خیرین ساکن داخل و خارج از کشور که به دعوت پرفسور یوسف ثبوتی برای آشنائی و همراهی با دانشگاه علوم پایه زنجان به شهر ما آمده بودند، هشتم شهریور ساعاتی را به بازدید از موسسه خیریه روزبه و بخشهای مختلف آن اختصاص دادند که در هر بخش خانم دکتر فرح جمالی توضیحات لازم را به بازدید کنندگان ارائه داد. بنیانگذار «محک» در پایان این بازدید ضمن اظهار شگفتی از آنچه شاهد بوده، اعلام کرد که من خود دست اندرکار چنین موسساتی بوده و هستم؛ بنابراین می توانم بگویم زنجانیها باید بسیار به موسسه روزبه و کارهائی که در این موسسه انجام می گیرد افتخار کنند.

تاریخ انتشار: 1394/09/18 - 18:38