مشاهده گالری تصاویر
 * مدرسه سبز ریحانه
تصویر آلبوم دبستان دخترانه ریحانه با میزبانی از همیاران روزبه به ایستگاه های پاک ظرح جمع آوری کاغذ بازیافتی پیوست
مشاهده گالری تصاویر (23)