مشاهده گالری تصاویر
 * درخت دوستی بنشان
تصویر آلبوم سطل‌های تفکیک زباله ویژه کاغذ در موسسه خیریه روزبه جهت توزیع در ایستگاه‌های پاکٰ، توسط همیاران جوان روزبه آماده‌سازی شد... منتظر دست دوستیتان هستیم... اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.
مشاهده گالری تصاویر (15)