مشاهده گالری تصاویر
 * دیدار با کودکان بیمارستان 92
تصویر آلبوم روز پنجشنبه 18 مهر 92 جمعی از همیاران روزبه با کودکان بیمارستان سید آیت الله موسوی زنجان دیدار کردند. عکاس : مازیار محمدیون
مشاهده گالری تصاویر (12)