مشاهده گالری تصاویر
 * کارگاه آموزشی مهارت های کار داوطلبانه
تصویر آلبوم « ویژه سازمان های مردم نهاد» *رازهای کار داوطلبانه موثر *معجزه ارتباطات درون سازمانی *مدرس: خانم میترا بهرامی(متخصص ارتباطات کسب و کار در سیلیکون ولی آمریکا، عضو افتخاری موسسه خیریه استاد روزبه
مشاهده گالری تصاویر (13)