مشاهده گالری تصاویر
 * حضور مؤسسه خیریه روزبه در نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های سازمان های مردم نهاد استان
تصویر آلبوم
مشاهده گالری تصاویر (8)