مشاهده گالری تصاویر
 * روز درختکاری سال 1395
تصویر آلبوم مراسم درختکاری سال 95 در محل ساختمان جدیدمؤسسه خیریه روزبه با همکاری شهرداری و دیگر ارگان های دولتی و خصوصی در رفیوژ میانی بلوار پنجاه متری گلشهر صورت گرفت.
مشاهده گالری تصاویر (13)