داوطلبان و ياوران

بزرگترین سرمایه موسسه داوطلبان هستند. نیروهاي داوطلب با مشارکت در امور اجرایی، موسسه را در دستیابی به اهداف یاري می‌کنند .آنها مسئولیت انجام کارهاي مرتبط با موسسه را بدون دریافت هیچگونه وجهی به‌عهده می‌گیرند. در حقیقت داوطلبان گران‌ترین دارائی خود یعنی وقت و عمر خود را به سازمان هدیه می‌دهند و با اینکار نه‌تنها هویت و اعتبار اجتماعی آن را تامین می‌کنند‌، بلکه موسسه را از استخدام نیروي موظف بی‌نیاز می‌کنند.
اغلب نیروهاي داوطلب علاوه بر مشارکت در امور اجرائی‌، موسسه را از نظر مالی پشتیبانی می‌کنند. موسسه رشد روز‌افزون خود را مدیون رشد کمی و کیفی نیرو‌هاي داوطلب است و آموزش نیروي انسانی داوطلب از اصول اساسی توسعه ظرفیت سازمان می‌باشد.
نیروهاي داوطلب پس از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوري بر اساس تخصص و توان در واحدهاي مختلف ساماندهی می‌شوند. تعداد افرادي که بطور مستمر و پیوسته در مسئولیت‌هاي اجرایی مرتبط با موسسه همکاري می‌کنند هم‌اکنون 56 نفر می‌باشد .

دیگر یاوران ما :

• پزشکان‌، روانپزشکان‌، متخصصین‌، حقوقدانان‌، مهندسین و .... هستند.
• ارائه‌کنندگان طرح‌ها و ایده‌هاي بدیع براي پیشبرد اهداف موسسه هستند.
• کسانی هستندکه با پرداخت حق عضویت ماهانه ، هزینه‌هاي جاري موسسه را تامین می‌نمایند.
• پشتیبان تحصیل یکی از فرزندان مددجوي موسسه هستند.
• افرادي هستند که با اهداي لوازم منزل و سایر ملزومات مصرفی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌هاي جاري می‌شوند.
• تهیه‌کنندگان جهیزیه نوعروسان مددجوي موسسه هستند.
• افرادي هستند که با اهداء هزینه ولیمه حج یا سایر مهمانی‌هاي خود‌، ضمن حذف تشریفات
• زائد و فرهنگ‌سازي به موسسه یاري می‌رسانند.
• کسانی هستند که با خرید محصولات و استفاده از خدمات به توسعه بازار محصولات و خدمات کمک می‌کنند .
• تامین کنندگان هزینه‌هاي توسعه و تجهیز موسسه هستند.

منشور اخلاقی همیاران موسسه خیریه استاد روزبه زنجان

مهر بی‌پایان خداوند بزرگترین پشتوانه ماست. اوست که فرصت خدمت به محرومین را به ما عطا فرموده بنابراین : 
1 - صادقانه مهر می‌ورزیم و بدون چشم‌داشت خدمت می‌کنیم. 
2 - در انجام وظایف خود دقیق و سریع بوده و از هدر دادن وقت‌، نیرو و هزینه می‌پرهیزیم. 
3 - پیش‌دستی در سلام‌، خوشرویی‌، و داشتن ظاهر آراسته را فراموش نمی‌کنیم. 
4 - از هر فرصتی براي یاد دادن و یاد گرفتن استفاده می‌کنیم. 
5 - در برخورد با مدجویان ساده و متواضع و در برخورد با همکاران صمیمی و انتقاد‌پذیر هستیم. 
6 - همیشه و در همه حال موظف به حفظ اسرار مددجویان می‌باشیم. 
7 - در غم و شادي مددجویان شریک هستیم. 
8 - هدایاي نیکوکاران را ارج می‌نهیم و آنها را به بهترین نحو ممکن هزینه می‌کنیم.
9 - در خدمت‌رسانی عدالت و انصاف را رعایت می‌کنیم. 
10 - در حفظ اموال موسسه می‌کوشیم.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.