سوالات متداول

شعار روزبه: به گرسنه ماهی ندهیم, ماهیگیری بیاموزیم. 

هدف از تشکیل موسسه خیریه روزبه چیست؟ زنان ما از نظر شخصیتی، باید توانایی‌، ظرفیت قدرت و مدیریت را در خود تقویت کنند. هدف روزبه، توانمندسازی و پشتیبانی از زنان نیازمند و آسیب‌پذیر (بی‌سرپرست و بد‌سرپرست) و در پناه گرفتن زنان و حمایت مالی، تحصیلی، درمانی آنان و فرزندانشان و تربيت افرادي توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس است که خود در آینده منشأ حرکت‌های نیکوکارانه باشند. مددکاران، نيروهاي افتخاري هستند که بدون داشتن هرگونه توقع مادی و فقط برای رضای خدا و کمک به خلق او، مددجویان روزبه را یاری می‌دهند. این عزیزان برای کمک به روزبه، زمان ، تخصص و دانش خود را به صورت رایگان و در طبق اخلاص قرار می‌دهند. 

مددکار کیست؟ مددکاران، نيروهاي افتخاري هستند که بدون داشتن هرگونه توقع مادی و فقط برای رضای خدا و کمک به خلق او، مددجویان روزبه را یاری می‌دهند. این عزیزان برای کمک به روزبه، زمان ، تخصص و دانش خود را به صورت رایگان و در طبق اخلاص قرار می‌دهند. 

چگونه مي‌توان مددكار روزبه شد؟ با مراجعه به دفتر مددكاري و تكميل فرم، آمادگي خود را براي همكاري در موسسه روزبه اعلام نماييد. همكاران ما در روابط عمومي با شما تماس خواهند گرفت. 

مددجو كيست و روزبه به چه افرادی کمک می‌کند؟ زنان آسیب‌پذیر (بی‌سرپرست، بد‌سرپرست، خود سرپرست و سرپرست خانوار) و فرزندان آنان که قابلیت رشد و بالندگی دارند، اما به دلیل تنگناهای مالی و شرایط خانوادگي و اجتماعی، شرایط رشد آنها فراهم نبوده یا به کلی از مسیر رشد خود منحرف شده‌اند. 

خدمات ارائه شده به مددجو كدامند؟ آموزش در حين كار به مددجويان در بخش‌هاي مختلف، مشاوره هفتگي براي كمك به حل مسائل و مشكلات مددجويان، معرفي به مراكز و سازمان‌هاي متفاضي جذب نيروهاي كارآمد و آموزش ديده، برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي مددجويان و فرزندانشان، سفارش كار و دراختيار گذاشتن ابزار آن براي مددجوياني كه بنا به مشكلات خانوادگي و جسمي، نمي‌توانند در محل موسسه حضور داشته باشند. 

برای دریافت قلک روزبه چه اقدامي لازم است؟ فقط اطلاعات فردی شامل نام و نام خانوادگی، تلفن ثابت و همراه، کد ملی و شماره شناسنامه و آدرس همیاران مورد نیاز است. اطلاعات شخصی شما، به منظور ثبت در بانک اطلاعات خیرین، به صورت محرمانه دریافت و نگهداری می‌شود تا از این طریق از دریافت مجدد اطلاعات در ارتباط های بعدی جلوگیری شود. همچنین روزبه، اخبار و اطلاعات خود را به روش‌های مختلف برای همیاران ارسال می‌نمايد. 

چرا پس از هر پرداخت اطلاعات فیش بانکی باید اعلام شود؟ همياران گرامي با اعلام اطلاعات فیش بانکی خود می‌توانند روزبه را در به‌روزکردن اطلاعات پرداختی توسط اعضا و اطمینان از عواید پایدار آن یاری دهند. همچنین به ما کمک مي‌کنند تا وظیفه شفافیت و پاسخگویی خود را با ثبت سریع و درست اطلاعات و گزارش‌دهی به خوبی به انجام رسانیم. 

همياران روزبه چگونه می‌توانند در خصوص مبالغ واریزی و ماه‌هایی که حق عضویت خود را پرداخت کرده‌اند اطلاعات کسب نمایند؟ اعضا می‌توانند با شماره 7285030 (بخش مالي) تماس گرفته و در خصوص مبالغ واریزی و ماه‌های کمک خود، اطلاعات لازم را کسب نمایند و یا با مراجعه حضوري مانده پرداختی خود را درخواست نمايند. 

چگونه مي‌توانم از طريق سفارش استند تبريك و تسليت به روزبه كمك كنم؟ یک سبد گل می‌تواند نشانه همدردی و عرض تسلیت و یا وسیله‌ای برای بیان شادباش و اظهار شادمانی باشد. شما می‌توانید با پرداخت بخشی از هزینه یک سبد گل به موسسه خیریه روزبه به زنان زحمتكشي كه بار چرخاندن چرخه زندگي خود و فرزندانشان را به دوش مي‌كشند، کمک کنید. موسسه روزبه در ازای این کمک، از طرف شما و با نام شما، استند مخصوصی را برای شخص مورد نظرتان ارسال خواهد کرد. بی‌شک این اقدام شما از همه سبدها و دسته های گل، به‌یادماندنی‌تر خواهد بود. اگر مایل به سفارش استندهای روزبه هستید با شماره 7285030 تماس بگیرید. 

چرا برای همياران کارت عضویت صادر نمی‌شود؟ به دلیل تنوع روش‌های کمک به روزبه در قالب پروژه‌های متنوع و عدم امکان صدور کارت برای همیاران مختلف به طور یکپارچه و همچنین تعهد روزبه نسبت به امانت‌داری از کمک‌های شما همیاران گرامی و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده،  امکان صدور کارت وجود ندارد. 

چه نوع روش‌هایی برای کمک به خيريه روزبه وجود دارد؟ روش‌های متفاوتی برای ارائه انواع کمک‌هاي نقدی و غیرنقدی به روزبه وجود دارد. روش‌هایی همچون: تكيل فرم عضويت و پرداخت كمك‌هاي موردي، ماهانه، سالانه، دريافت قلک‌، اهداي نذورات و گوسفند قرباني، خريد از محصولات غذايي، فرهنگي و هنري، اهدای کالای مورد نیاز مددجويان، اهدای تجهیزات مورد نیاز، درمانی(ويزيت رايگان و يا پرداخت بخشي از هزينه درماني، آزمايشگاهي، ...)، اهداي بسته‌های هدیه به فرزندان مددجويان، انجام انواع فعالیت داوطلبانه (آموزشي، اجرايي، ...). 

محصولات روزبه شامل چه چيزهايي مي‌شود؟ محصولات غذايي (غذا، دسر، شيريني، شربت، سبزيجات خشك شده)، محصولات فرهنگي (كارت پستال، استند تبريك و تسليت)، محصولات هنري (خياطي، بافتني، عروسك‌سازي، تل و گيره سر، سفال و ...). 

محصولات روزبه در چه مراكزي عرضه مي‌شود؟ فروشگاه مركزي به آدرس خيابان خرمشهر، خيابان وحي، موسسه خيريه روزبه، تلفن 7285030، كوچمشكي، ، تلفن 424، سعدي شمالي.

  فعاليت هاي روزبه در چه زمينه هايي است؟
 • ﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﻤﻨﻈﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺑﺤﺮان، ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺠﺪد و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدي.
 • ايحاد ﮐﺎرﮔﺎه‌هﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت وﯾﮋه آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ وﯾﮋه ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن.
 • ﮐﻤﮏ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮادآﻣﻮزي ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼﺳ‌ﻬﺎي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ و ﺟﺒﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻫﻤﯿﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎني.
 • ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن.
 • ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺻﻮرت ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن.
 • اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺪدﮐﺎري و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎﻟﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده.
 • آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت‌هاي زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري.
 • ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ازدواج و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ و ﻟﻮازم ﺿﺮوري زﻧﺪگي.
 • ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼقي.
 • ﺑﺮﮔﺰاري اردوﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء روﺣﯿﻪ و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗ‌ﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ.
 • برﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻮزشﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﯿﺲ و راه اﻧﺪازي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎبه.

آیا امکان بازدید از روزبه وجود دارد؟ 
تمام افرادی‌ که مایل به بازدید از روزبه هستند، می‌توانند با شماره 7285030 تماس گرفته و با انجام هماهنگی از روزبه، بازدید نموده و از نزدیک با فعالیت‌های آن آشنا شوند. روزبه همواره شفافیت و پاسخگویی را یکی از مهم‌ترین اهداف خود قرار داده است و معتقد است تمامی علاقه‌مندان و همیاران بايد ار اينكه کمک‌هایشان چگونه و به چه نحوي در این مؤسسه خیریه به ثمر مي‌نشيند، آگاهي يابند.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.