شماره حساب ها

بانک ملت

شماره حساب: 1900013086

شماره شبا: IR820120000000001900013086

بانک صادرات

شماره حساب: 01045997422004

شماره شبا: IR3801900000001045997422004

بانک تجارت

شماره حساب: 1704082351

شماره شبا:IR520180000000001704082351

شماره کارت: 5859837002388045

بانک پارسیان

شماره حساب: 20100054323605

شماره شبا: IR060540202620100054323605

شماره کارت:6221061208393399

کد USSD

17#*7*733*

شماره حساب بین المللی برای همیاران خارج از کشور

کد سویفت : SRMBIRTH

  شماره شبا: IR490580240198201417226001

به نام مؤسسه ی خیریه استاد روزبه زنجان


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.