نشانی

کارگاههاي آموزشی و فروشگاه محصولات : 
خيابان خرمشهر - روبروی اداره دارایی - خيابان وحی - موسسه خيريه استاد روزبه زنجان

تلفن:

024-33785030

روابط عمومی و واحد فرهنگی : 
خيابان خرمشهر - نبش خيابان عدالت

تلفن :

024-33776142


فکس :

024 - 33785030
024 - 33785657
024- 33771037
024- 33776142
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.