کمک به ساخت بنا

دوستان خوب
ساختمان مرکز توانمند سازي موسسه خیریه روزبه زنجان بدون همیاري همه ممکن نخواهد شد. منابع مالي موسسه محدود است و موسسه باید قبل از هرچیز به حل بحران هاي مددجویان تحت پوشش فعلي بپردازد. عده زیادي از دوستان موسسه براي تامین مصالح ساختمان مثل شن، ماسه، سیمان، آهن آلات، آسفالت و... اعلام آمادگي کرده اند. طرح و نقشه ها هم توسط شرکت مهندسین مشاور آباد گستر غرب به طور رایگان تهیه شده است شرکت اکسین صنعت هزینه های ساخت را تقبل و تعهد کرده است، یکی از مهمترین بخش هزینه ها که تامین مصالح است هنوز تامین نشده.

شماره حساب ویژه طرح - صادرات ایران 0104599742004 و یا با گرفتن کد #17*7*733*


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.