ساختمان جدید روزبه
اطلاعات ساختمان

کارفرما : مؤسسه خیریه روزبه
مشاور : شرکت آبادگستر غرب
مجری : مهندسین مشاور پویاشهر شفق زنگان
طراح سازه : شرکت آکام بنا - دکتر پروینی
طراح تاسیسات : مهندس عیوقی
ناظر معماری : مهندس احد محمدی
ناظر سازه : مهندس فرید عطایی
ناظر مکانیک : مهندس غضنفریان
ناظر برق : مهندس قاضی زاده
حجم کل خاکبرداری : 30000 مترمکعب
مساحت کل زمین : 4455 مترمربع
زیربنای ساخت : حدود 8300 مترمربع


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.