ساختمان جدید روزبه
اطلاعات ساختمان

کارفرما : مؤسسه خیریه روزبه
مشاور : شرکت آبادگستر غرب
مجری : مهندسین مشاور پویاشهر شفق زنگان
طراح سازه : مهندس حمید خانمحمدی
طراح تاسیسات : مهندس سلیمان عیوقی
ناظر معماری : مهندس احد محمدی
ناظر سازه : مهندس فرید عطایی
ناظر مکانیک : مهندس علی غضنفریان
ناظر برق : مهندس صمد حسینی
حجم کل خاکبرداری : 15000 مترمکعب
مساحت کل زمین : 4363 مترمربع
زیربنای ساخت : 9832 مترمربع


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.