هیئت مدیره

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : خانم دکتر فرح جمالی

 

خزانه دار: آقای محمدرضا پرویزی

 

رئیس هیئت مدیره: آقاي دکتر محمد‌باقر آیت‌اللهی

 

نایب‌رئیس هیئت مدیره: آقاي ابوالحسن چتری

اعضاي هیئت مدیره: خانم هاجر موسوی،خانم اطهر جعفری پابندی ,آقای محمد تقی ارغوانی فرد,خانم نسرین عندلیبی، خانم نسرین شادرو

بازرسین: آقاي نصرتعلی بیگ‌محمدي‌، آقاي محمد حسین شفائی

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.