هیئت مدیره

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره : خانم دکتر فرح جمالی

 

خزانه دار: آقای محمدرضا پرویزی

 

رئیس هیئت مدیره: آقاي دکتر محمد‌باقر آیت‌اللهی

 

نایب‌رئیس هیئت مدیره: آقاي محسن امین

اعضاي هیئت مدیره: آقای سیدمحمد صفائی - آقای ولی الله ایمانی - آقای محمدتقی ارغوانی فرد  

بازرسین: آقاي نصرتعلی بیگ‌محمدي‌، آقاي مسعود نوذری


 


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.