هیئت امنا

بیست و نه نفر از معتمدین و نیکوکاران عضو هیئت امنا می‌باشند. مجمع عمومی هیئت امنا عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیري در موسسه می‌باشد که بصورت عادي یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
ریاست هیئت امنا موسسه را آقاي علیمحمد ظهریان به‌عهده دارد.


کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه استاد روزبه میباشد.